חסר רכיב

אפרים-יוסף בן אברהם-חיים דובז'ינסקי

אפרים-יוסף בן אברהם-חיים דובז'ינסקי
תרכ"ח - ט"ו אלול תש"ד
1868 - 3.9.1944
נולד בעיר סומפולינו, פולין, בשנת תרכ"ח, 1868.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרצ"ה, 1935.
נפטר ביום ט"ו אלול תש"ד, 3.9.1944.
בן 76 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב