חסר רכיב

אלחנן בן שמואל שמי

אלחנן בן שמואל שמי
תמוז תרנ"ט - י"ד אדר תשכ"ט
1899 - 4.3.1969
נולד ברציונוש, פולניה, תמוז תרנ"ט, 1899.
עלה ארצה בשנת תרפ"ד, 1924.
הצטרף לתל-יוסף בשנת תר"צ, 1930.
נפטר בפורים תשכ"ט, פברואר 1969.
בן 70 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב