חסר רכיב

אברהם יצחק בן הלל-אהרון נוז'יק

אברהם יצחק בן הלל-אהרון נוז'יק
תרנ"ח - כ"ג טבת תרצ"ה
1898 - 29.12.1934
נולד בעיר סלוצק, רוסיה, בשנת תרנ"ח, 1898.
עלה ארצה בשנת תרפ"א, 1921
והתנדב לגדוד המצרי.
מראשוני תל-יוסף.
נפטר ממחלה כ"ג טבת תרצ"ה, 29.12.1934.
בן 36 היה במותו.
נקבר בבית הקברות לרגלי הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב