חסר רכיב

אביגדור בן יהודה טטרסקי

אביגדור בן יהודה טטרסקי
תר"ע - ט"ו אייר תשכ"ו
1910 - 5.5.1966
נולד בויטנה, פולנהי בשנת תר"ע, 1910.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף באדר תרצ"ג, 1933.
נפטר ט"ו אייר תשכ"ו, 5.5.1966.
בן 56 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב