חסר רכיב

אברהם בן ברוך (בוריה) הופמן

אברהם בן ברוך (בוריה) הופמן
י"ב תשרי תרמ"ט - י"ט אב תשכ"ט
17.9.1888 - 3.8.1969
נולד בקובליקי (פלך פולטבה-רוסיה),
י"ב תשרי תרמ"ט, 17.9.1888.
על ארצה בשנת תר"פ, 1920
והצטרף למשק בשנת תרפ"א, 1921.
נפטר י"ט אב תשכ"ט, 3.8.1969.
בן 81 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב