חסר רכיב

אלישבע אברבנאל בת רבקה ואברהם הופמן

אלישבע אברבנאל בת רבקה ואברהם הופמן
ב'חשון תר"צ - כ"ט חשון תשמ"ד
24.10.1930 - 5.11.1983
נולדה בתל-יוסף, ב' חשון תר"צ, 24.10.1930.
נפטרה כ"ט חשון תשמ"ד, 5.11.1983.
בת 53 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
חסר רכיב