חסר רכיב

און יונה בת אריה בודינגר

און יונה בת אריה בודינגר
כ' אלול תרס"ב - כ"ח תשרי תש"ן
4.9.1902 - 27.10.1989
נולדה בפולין כ' אלול תרס"ב, 4.9.1902
עלתה לארץ בשנת תר"פ 1920
הצטרפה למשק בשנת תרפ"א 1921
נפטרה כ"ח תשרי תש"ן, 27.10.1989.
בת 87 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך.
חסר רכיב