קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/1597/f39_שיפוץ מרפאה מערכת שעות פרסום לציבור 5.9.21.pdf