קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/1436/f39_סיכום לקהילה צוות צחי 17-12-20.pdf