תל יוסף
חסר רכיב

מכירת בית - יורשי חנה הולצמן ז"ל

07/09/2020

שלום לכולם,
על פי החלטות הקיבוץ אם וככל שיורש מתכוון למכור את הזכויות על המגרש המבונה, עלינו לפרסם לציבור בכדי לאפשר לכל בעלי העניין לדעת ולבחון אם לקיבוץ נוצר עניין ואו צורך לפעול למימוש זכות קדימה, זאת גם אם יש כבר מתעניין ספציפי במגרש זה.

לידיעת הציבור, בית/מגרש מספר 66 - חלקה 80 גוש 23121 גודל המגרש 420 מ"ר מוצע למכירה על ידי בעלי הזכויות בו: יורשי חנה הולצמן ז"ל.
תשריט המגרש מצורף.
רכישת הזכויות במגרש המבונה, מותנת בקבלת משפחת הרוכשים לחברות בקיבוץ - בהתאם להחלטות הקיבוץ.
מי שמעוניין לרכוש מבעלי הזכות, מתבקש להודיע לגלעד דקל מנהל הקהילה עד לתאריך 7.10.2020

בברכה,
גלעד דקל, מנהל הקהילה

מסמכים מצורפים

מגרש 66.pdf
חסר רכיב