קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Etelyosef%2Eco%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F1371%2Ff39_מכתב לאנשי תל יוסף - 100 שנים להקמת גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור%2Epdf