חסר רכיב

רחל ריכנטל

רחל ריכנטל
ז' אדר ב' תר"ס - כט' תמוז תשמ"ו
-
רחל ריכנטל בת מרים ברכה והרב לייב לבית זילברמן
נולדה בשנת תר"ס
בשים האחרונות חייתה בתל יוסף ליד ביתה מרים תמיר
נפטרה ונקברה בתל יוסף
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב