חסר רכיב

ראובן ליכטנר

ראובן ליכטנר
ט' תשרי תש"ה - כד' תשרי תש"ה
26.9.1944 - 11.10.1944
ראובן בן מאיר וגרטה ליכטנר
נולד בתל יוסף
נפטר באיבו
נקבר בתל יוסף
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב