קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Etelyosef%2Eco%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F1308%2Ff39_זכויות הקיבוצים וחבריהם בתכנית הכלכלית של הממשלה לטיפול במשבר הקורונה תמ%2E%2E%2E%2Epdf