קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/1290/f39_משרה חלקית לכלבו.pdf