תל יוסף
חסר רכיב

לידיעת הציבור - ניידות שיטור מבצעות אכיפה באיזור הגלבוע: בקיבוצים, במושבים ובכפרים

05/04/2020

בעקבות פניות, יובהר כי ניידות שיטור מבצעות אכיפה בקיבוצים, במושבים ובכפרי הגלבוע בנושא צו בריאות העם כנגד פתיחת עסקים שלא ע"פ התקנות, הפרות בידוד, שהייה במרחב הציבורי שלא על פי החוק עם דגשים:
פעילות ספורטיבית הינה אסורה, התקהלות במקום ציבורי כולל תפילה אסורים.
אבקש להעביר לתושבים, על כל הפרה של התקנות יש לפתוח אירוע במוקד 100 במיידי.
מצרפת לידיעתכם טבלת קנסות.
על כל שאלה או ספק ניתן ליצור קשר.
חנה ישראלי, שוטרת קהילתית


חסר רכיב