חסר רכיב

עידן בנציון

עידן בנציון
ט"ו אדר תשנ"ד - ו' תמוז תשע"ה
29.2.1994 - 23.6.2015
עידן בנציון בנם של ציפי ושמוליק

נפטר ב-2015
נקבר בתל-יוסף
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב