קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/1060/f39_הצלצול הוא בשבילכם.pdf