חסר רכיב

שמחה קימלמן בן מניה ואהרון קימלמן

שמחה קימלמן בן מניה ואהרון קימלמן
כ"ב סיוון תרס"ח - ט"ז אב תשנ"א
21.6.1908 - 27.7.1991
נולד בפולין כ"ב סיון תרס"ח, 21.6.1908
עלה לארץ בשנת תרפ"ו, 1925
הצטרף למשק בשנת תרצ"ב- 1932.
נפטר ט"ז אב תשנ"א, 27.7.1991

חסר רכיב