חסר רכיב

מאיר בן אברהם ליבוביץ'

מאיר בן אברהם ליבוביץ'
תר"ס - כ"א סיון תרפ"ד
1900 - 30.6.1924
נולד בעיר שולי, ליטא, בשנת תר"ס, 1900.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרפ"ג, 1922.
השתלב בפלחה.
נרצח ליד כפר-סבא, בדרכו לירושלים,
ביום כ"א סיון תרפ"ד, 30.6.1924
בן 24 היה במותו.
נקבר בבית הקברות בכפר-סבא.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב