חסר רכיב

יצחק נסים

יצחק נסים
תרפ"ב - כ"ח אב תשל"ח
1922 - 31.8.1978

יצחק בן יוסף נסים

נולד בסלוניקי יון, בשנת תרפ"ב, 1922.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תש"ה, 1944.
נפטר כ"ח אב תשל"ח, 31.8.1978.
בן 56 היה במותו.
נקרבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך

חסר רכיב