חסר רכיב

חיים מרדכי בן ביינוש שולברג

חיים מרדכי בן ביינוש שולברג
תרכ"ז - י"א טבת תשי"ח
1867 - 3.1.1958
נולד במושציץ, גליציה, בשנת תרכ"ז, 1867.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרצ"ה, 1935.
רב שנותיו חי בתל-יוסף.
נפטר י"א טבת תשי"ח, 3.1.1958.
בן 91 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.

חסר רכיב