חסר רכיב

חנה בת משה שלזינגר

חנה בת משה שלזינגר
י"ח סיון תר"ע - ז' חשון תשי"ב
25 ביוני 1910 - 6.11.1951
נולדה בלנגנדורף, גרמניה,
י"ח סיון תר"ע, 25 ביוני 1910.
עלתה ארצה באניה פאטריה בשנת ת"ש, 1940
והצטרפה לתל-יוסף.
נפטרה אחרי מחלה ממושכת ז' חשון תשי"ב, 6.11.1951
בת 41 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב