חסר רכיב

חיים רוזנבלט

חיים רוזנבלט
תרס"ג - ח' תשרי תרצ"ג
1903 - 8.10.1932
נולד בפודבולוציסק, פולין, בשנת תרס"ג, 1903.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרפ"ב, 1921.
מראשוני תל-יוסף.
היה פלח.
שלח יד בנפשו ח' תשרי תרצ"ג, אוקטובר 1932.
בן 29 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב