חסר רכיב

חיים בן רבקה ואפרים שמאראגד

חיים בן רבקה ואפרים שמאראגד
י"ח תמוז תרצ"ח - כ"ח תמוז תש"ט
17.7.1938 - 25.7.1949
נולד בתל-יוסף, י"ח תמוז תרצ"ח, 17.7.1938
נספה מפליטת כדור, כ"ח תמוז תש"ט, 25.7.1949.
בן 11 היה במותו
נקבר בתל-יוסף
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב