חסר רכיב

חיים בן אליהו קייטלגיסר

חיים בן אליהו קייטלגיסר
תרס"ד - כ"ו ניסן תש"ג
1904 - 1.5.43
נולד בפולטוה (רוסיה) ב 1904.
עלה ארצה ב 1923.
בתל-יוסף משנת 1927.
התנדב לצבא ב 14.7.1940.
איש ישר וענו, סבלן ואמיץ לב.
נספה באניה שטובעה
בדרכה מטריפולי למלטה
על-ידי האויב
בכ"ו בניסן תש"ג (1.5.43).
בן 39 היה במותו.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב