חסר רכיב

זמירה בת ציפורה ודב לוקס

זמירה בת ציפורה ודב לוקס
כ"א חשון תרצ"ח - ט"ז אייר תש"ד
26.10.1937 - 9.5.1944
נולדה בתל-יוסף ביום כ"א חשון תרצ"ח, 26.10.1937.
נפטרה ממחלה ביום ט"ז אייר תש"ד, 9.5.1944.
בת 7 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב