חסר רכיב

משה-יצחק בן ליברמן ובר

משה-יצחק בן ליברמן ובר
תרס"א - כ"ז תמוז תרצ"ז
1901 - 7.7.1937
נולד בעירה פונימון-קובנה, בליטא, בשנת תרס"א, 1901.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרצ"ה, 1935.
נפטר ממחלה בכ"ז תמוז תרצ"ז, 7.7.1937.
בן 72 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב