חסר רכיב

יהודה בן זלמן בצלאל וולפסון

יהודה בן זלמן בצלאל וולפסון
תרנ"ח - ח' אדר תרפ"ה
1898 - 4.3.1925
נולד בעיר גלוסק, רוסיה, בשנת תרנ"ח, 1898.
עלה ארצה בשנת תרע"ג, 1913 והיה מחברי "השומר"ץ
הצטרף לתל-יוסף מכפר גלעדי בשנת תרפ"ה, 1925
שבועות ספורים לאחר הצטרפותו לתל-יוסף,
נהרג בתאונת מכונית
ביום ח' באדר, תרפ"ה, 4.3.1925.
בן 27 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב