חסר רכיב

שמוליק בן טובה ויונה הפטר

שמוליק בן טובה ויונה הפטר
תרמ"ז - כ"ז שבט תשכ"ג
1887 - 21.2.1963
נולד בורשה, פולין, תרמ"ז, 1887.
עלה ארצה בשנת תרס"ו, 1906
הצטרף למשק בשנת תרפ"ג, 1923.
נפטר כ"ז שבט תשכ"ג, 21.2.1963.
בן 76 היה במותו, נקבר בתל-יוסף.
מספר שנים לאחר מותו הועבר ארונו לקבורה בחלקת השומר בכפר גלעדי, בבית העלמין בתל יוסף נותרה מצבה עם שמו. 
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב