חסר רכיב

דינה בת נתן פוירשטין

דינה בת נתן פוירשטין
תרנ"ד - ד' תמוז תשל"ו
1894 - 29.6.1976
נולדה בטרנוב, פולין, בשנת תרנ"ד, 1894.
עלתה ארצה בשנת תרפ"ד, 1924
והצטרפה לתל-יוסף בשנת תר"צ, 1930.
נפטרה ד' תמוז תשל"ו, 29.6.1976.
בת 82 היתה במותה.
נקברה בתל-יוסף.
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב