חסר רכיב

שמואל בן אשר גולדנר

שמואל בן אשר גולדנר
תר"ל - כ"ט ניסן תש"ג
1870 - 4.5.1943
נולד בעיר ציידלופס, גרמניה, בשנת תר"ל, 1870.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף בשנת תרצ"ז, 1937.
היה בוקר. שמר ורעה את הבקר עד יומו האחרון.
נפטר כ"ט ניסן תש"ג, 4.5.1943.
בן 73 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב