חסר רכיב

דויד בן יצחק בירנבוים

דויד בן יצחק בירנבוים
תרע"ג - סיון תרפ"ז
1913 - 23.6.1927
נולד בעיר לודז', פולין, ביום ט' בשבט תרס"ו, 1906.
עלה ארצה בשנת תרע"ג, 1913.
סיים את לימודיו בגימנסיה הרצליה.
היה רפתן בתל-יוסף.
נהרג בתאונת רכב ברמת-גן,
סיון תרפ"ז, 23.6.1927.
בן 21 היה במותו.
נקבר בבית-הקברות לרגלי הגלבוע, ליד המעין.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב