חסר רכיב

חיים בן משה אילוני

חיים בן משה אילוני
כסלו תרנ"ד - ח' אדר תשל"ה
נובמבר 1893 - 19.2.1975
נולד ברומניה, בכסלו תרנ"ד, נובמבר 1893.
עלה ארצה ממצרים בשנת תרצ"ה, 1935
והצטרף לתל-יוסף בשנת תשי"ה, 1955.
נפטר ח' אדר תשל"ה, 19.2.1975.
בן 81 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב