חסר רכיב

אברהם בן דב גלר

אברהם בן דב גלר
תרנ"ב - כ"ח חשון תשל"ג
1892 - 5.11.1972
נולד במיישאגולה, חבל וילנה,
בשנת תרנ"ב, 1892.
עלה ארצה והצטרף לתל-יוסף,
בשנת תרפ"ה, 1925.
נפטר כ"ח חשון, תשל"ג, 1972.
בן 80 היה במותו.
נקבר בתל-יוסף.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב