קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/1498/f39_הזמנה להשתתפות בתערוכת אמנים.pdf