תל יוסף
חסר רכיב

הנחיות לקיצור תקופת הבידוד

15/12/2020

עדכון מגיא קב"ט מוא"ז מגלבוע:
החל מהיום ניתן לקצר את ימי הבידוד ל-10 ימים.

קיצור הבידוד מותנה בשתי בדיקות.

בדיקה אחת מיד לאחר המגעים עם החולה המאומת ובדיקה נוספת ביום התשיעי ובסמוך ליציאה מהבידוד...חסר רכיב