קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/1412/f39_מגרש אתלטיקה.pdf