חסר רכיב

מינה לנסקי

מינה לנסקי
תדמ"א - ג' אדר תשט"ו
1881 - 25.2.1955
מינה בת ר' יצחק טלשיץ
אשת ר' פרץ לנסקי
נפטרה והיא בת 74 
נקברה בתל יוסף
יהי זכרה ברוך

חסר רכיב