קבצים

https://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/1308/f39_זכויות הקיבוצים וחבריהם בתכנית הכלכלית של הממשלה לטיפול במשבר הקורונה תמ....pdf