חסר רכיב

חיים שולברג

חיים שולברג
תרכ'ז - יב טבת תשי"ח
1866 - 3.1.1958
חיים-מרדכי שולברג
נולד במושיץ שבגליציה נצר למשפחת רבנים
עלה לארץ בשנת תרצ"ה
רוב שנותיו חי בתל יוסף נפטר בתשי"ח כשהוא בן 91 שנים
נקבר בתל יוסף
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב