חסר רכיב

אנדריי מרגרט

אנדריי מרגרט
תרסב - תשכג
1902 - 1963
חסר רכיב