חסר רכיב

אפרת בת יהושע והדסה תמיר

אפרת בת יהושע והדסה תמיר
כ"ה סיון תשי"ח - ב' אלול תשי"ח
13.6.1958 - 18.8.1958
חסר רכיב