חסר רכיב

גיטל עטל-קוינט

גיטל עטל-קוינט
חנוכה תרל"ו - י"ז כסלו תשכ"ט
30.9.1875 - 23.9.1968
גיטל נולדה בפולין בחנוכה תרל"ו
בת משה ורבקה לנסקי 
נפטרה בתל-יוסף תשכ"ט בת 93
נקברה בתל-יוסף
יהי זכרה ברוך
חסר רכיב