חסר רכיב

ליאור אונר

ליאור אונר
ו' שבט תשנ"א - יט תמוז תשנ"א
21.1.1991 - 1.7.1991
ליאור בנם של אורלי ופבלו 
נפטר והוא רק בן 10 ימים
יהי זכרו ברוך
חסר רכיב