חסר רכיב

יהודית רוזנפלד

יהודית רוזנפלד
תרס"ח-י"ד כסלו תשל"ז
1908-25.11.1976
חסר רכיב