קבצים

http://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/861/f39_מכתב לכל הציבור - שער מזרחי - 15.5.18.pdf