קבצים

http://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/861/f39_הפעלת שער מזרחי.pdf