חסר רכיב

לקראת חג האילנות

23/01/2018
"עץ בן שבעים שנכרת - לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש. 
אין תמורה לעץ עתיק. המשמיד עץ כזה - עוקר שורשי אדם. אין שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ אקליפטוס עבות, שקמה ישנה, חורש אלונים הם שורשי האדם.
בניין תוכל להקים כאן או שם, לעץ בן מאה אין תמורה..." (דוד בן גוריון).

חברים, האיסור לעקור עצים הוא איסור מהתורה. כתוב: ״כי האדם עץ השדה..." 
זה מתקשר למצוות ״בל תשחית״ ומדובר גם בעצי סרק (שלעתיד לבוא כתוב שיתנו גם הם פירות) קל וחומר עצי פרי! 
את אדם הראשון שמו בגן עדן ״לעבדה ולשמרה״. שמירת עצים צריכה להיות בנפשו של כל אחד ובפרט של יהודי וקל וחומר יהודי הנוטע ושומר עצים בארץ ישראל ואפשר להרחיב. שנזכה!!

ברק קסוטו


חסר רכיב