חסר רכיב

אברהם בן פנחס ושרה לוקס

אברהם בן פנחס ושרה לוקס
-
כסלו תרע"טף נובמבר 1918-כ"ח סיון תשכ"א 12.6.1961
חסר רכיב