קבצים

http://www.telyosef.co.il/media/sal/pages/807/f39_סקר-המכון לחקר הקיבוץ.pdf